Tolangulasana

Tolangulasana – Tư thế cái cân – Tỳ chắc khuỷu tay xuống, nâng mông, đặt trên cánh tay, nâng phần thân lên trên, cong đầu lại, ấn cằm vào ngực.