Thư giãn hoàn toàn

Phương pháp thư giãn của Yoga bao gồm: Thể chất, tinh thần, tâm linh – Thư giãn chỉ hoàn tất khi con người đạt tới trạng thái tâm linh

  • Thư giãn thể chất: Sử dụng tiềm thức gửi tín hiệu nghỉ ngơi tới mọi cơ quan, bộ phận của cơ thể, tín hiệu này được trực giác tiếp nhận và thi hành.
  • Thư giãn tinh thần: Gác bỏ tình trạng lo âu căng thẳng, thở chậm, đều nhịp, tập trung vào hơi thở, làm tinh thần yên ổn, đưa tới cảm giác nổi bập bềnh, nhẹ như lông, đó là niềm an lạc (YGTT)
  • Thư giãn tâm linh: Hoà một thể vào với sự tĩnh lặng của tự nhiên, bỏ đi chân ngã hoà nhập với năng lượng vũ trụ. (Tham khảo tư thế Savasana)