Chakrasana

Chakrasana – Tư thế bánh xe: Cơ chân, háng, vai, tay, cột sống được cong và căng toàn diện, lợi ích cho nhiều bộ phận cơ thể.